Close

slide open top

slide open top

Bán được 1.200 tô bún mắm trong ngày đầu tiên.

04 Apr Posted by in Hành động | Comments
Bán được 1.200 tô bún mắm trong ngày đầu tiên.
 

Tăng doanh số không thể ngờ tới bằng những chiêu hết sức đơn giản & chi phí rất thấp trong Mô Hình Kinh Doanh Hình Phễu của chương trình: Marketing Đường Phố Chuyên Sâu.

Những anh chị nào muốn khởi nghiệp, hãy click xem ngay clip quay thô bằng điện thoại di động nhưng thực tế này: