Close

slide open top

slide open top

Bạn bận đến nỗi không kịp lắp 2 bánh xe cho doanh nghiệp của mình vận hành?

04 Apr Posted by in Hành động | Comments
Bạn bận đến nỗi không kịp lắp 2 bánh xe cho doanh nghiệp của mình vận hành?
 

Thứ 7 – CN. 11 – 12 tháng 04 – Ks 4 Sao Vissai HCM
Học xong. Chiến lược thương hiệu & marketing xong.

Nếu không phải dành cho bạn thì cho ai?
Nếu không phải đăng ký ngay bây giờ thì đến bao giờ?

 

Xem thêm tại đây