Close

slide open top

slide open top

Nguyễn Duy Nhân  // Posts published by Nguyễn Duy Nhân

25 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

Marketing Đường Phố Chuyên Sâu

2 ngày T7 & CN (21 & 22.11.2015). HCM – Học xong. Chiến lược xong –

Read more...

Quản Trị Cuộc Đời

Quản Trị Cuộc Đời

 

Read more...

23 Jul Posted by in khoa hoc | Comments

Quản Trị Cuộc Đời Kiểu Mỹ

Quản Trị Cuộc Đời Kiểu Mỹ

Read more...

06 Jul Posted by in khoa hoc, Promo | Comments

Marketing Đường Phố

Marketing Đường Phố

Khoảng 80% các doanh nghiệp đóng cửa trong vòng 5 năm đầu tiên. Bạn có muốn thuộc về nhóm 20% còn lại? Doanh nghiệp có sản phẩm tốt nhất chưa chắc là doanh nghiệp thành công. Bạn có muốn biết tại sao?

Read more...

04 Jul Posted by in khoa hoc | Comments

Chiến Binh Bán Hàng Chuyên Sâu

Chiến Binh Bán Hàng Chuyên Sâu

Read more...

Bạn có biết Diễn giả quốc tế – Nhà truyền động lực Johnnie Cass?

Bạn có biết Diễn giả quốc tế – Nhà truyền động lực Johnnie Cass?

Chào bạn, nếu bạn không quan tâm đến Marketing thì có lẽ không cần nghe Johnnie Cass nói. Cám ơn bạn đã xem clip này. Dù chưa tới 1 phút ngắn ngủi nhưng đây là niềm tự hào 13 năm làm marketing của tôi. Không tiền nào mua được. Tôi xứng đáng được chúc mừng […]

Read more...

Bạn có biết nhà huấn luyện đẳng cấp thế giới về Bán hàng & Phát triển con người – Blair Singer?

Bạn có biết nhà huấn luyện đẳng cấp thế giới về Bán hàng & Phát triển con người – Blair Singer?

Thầy Blair Singer – nhà huấn luyện đẳng cấp thế giới về Bán hàng, Lãnh đạo & Phát triển con người – người đã thay đổi cả cuộc đời tôi & hàng triệu người khác. Niềm vinh dự lớn của tôi khi được là người chào đón thầy lên sân khấu lớp học Nghệ Thuật […]

Read more...